กพร. สรุปผลประเมินองค์การมหาชน 55-56 ชี้ ‘สสส. สกว. มีคะแนนสูงสุด’


"สำนักงาน ก.พ.ร." สรุปผลประเมินงานองค์การมหาชน ปี 55-56 พบว่า "สสส.-สกว." แบ่งแชม์ปคนละปี 


ผลสำรวจจาก สำนักงาน ก.พ.ร ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอสรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2555-2556 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ


โดยองค์การมหาชนส่วนใหญ่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 3 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งองค์การมหาชนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในปี 2555 คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ 4.7200 คะแนน ส่วนปี 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ผลคะแนนรวมสูงสุด คือ 4.8508 คะแนน


สำหรับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ผลคะแนนรวมน้อยกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ปีงบประมาณ คือ ปี 2555-2556 เนื่องจากผลงานด้านการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผลการประเมินบทบาทคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนและการบริหารจัดการสารสนเทศต่ำกว่าเป้าหมาย รวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   


 


 


ที่มา: สำนักข่าวอิศรา

Shares:
QR Code :
QR Code