กทม. แนะ 3 วิธีรับมือหมอกควัน

ที่มา:  เว็บไซต์ไทยรัฐ (Th)


กทม. แนะ 3 วิธีรับมือหมอกควัน thaihealth


แฟ้มภาพ


        กรณีหมอกปกคลุม กทม. เป็นหมอกแท้ หรือ หมอกควันมีผลต่อสุขภาพ โดยแนะ 3 วิธีรับมือ


          อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐานรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือ และส่งผลต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเคยมีคำแนะนำ ดังนี้


          1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน หรือนอกอาคาร


          2. สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ควัน


          3. หากมีอาการทางสุขภาพฉับพลันควรรีบพบแพทย์.

Shares:
QR Code :
QR Code