กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง พบคนกรุงทิ้งขยะอันตราย 2.7 ตัน/วัน หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, ขยะอิเล็กทรอนิกส์


นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะอันตรายจากชุมชนโดยแยกจากการจัดเก็บขยะทั่วไป ซึ่งขยะอันตรายที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอางหมดอายุ ยารักษาโรคที่หมดอายุ บรรจุภัณฑ์ใส่สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช รวมถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าขยะอันตรายชุมชนที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจาก 50 เขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 402.8 ตัน เฉลี่ยวันละ 2.7 ตัน โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บรวบรวมและจ้างเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการในอัตราค่ากำจัดที่สูงกว่าการกำจัดขยะทั่วไป โดยไม่ได้มีการเก็บค่าบริการจากประชาชนแต่อย่างใด หากขยะอันตรายดังกล่าว ปะปนไปกับขยะทั่วไปและกำจัดไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของทุกคนและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะทุกประเภทก่อนทิ้งให้ถูกที่ โดยเฉพาะขยะอันตราย ขอให้แยกและรวบรวมใส่ถุง เขียนข้อความ “ขยะพิษ หรือขยะอันตราย” ติดไว้ที่ถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนและจัดเก็บอย่างถูกต้อง โดยนำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะอันตรายตามวันเวลาที่สำนักงานเขต กำหนด หรือทิ้งกับรถขยะของกรุงเทพมหานครได้ทุกวัน หรือสามารถนำมาทิ้งได้ที่สำนักงานเขต 50 เขต

Shares:
QR Code :
QR Code