กทม.แนะป้องกัน 6 โรคติดต่อในหน้าหนาว

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


กทม.แนะป้องกัน 6 โรคติดต่อในหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


รายงานข่าวแจ้งว่า กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า ขณะนี้ เริ่มเข้าช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กช่วงอายุ 0–4 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น และขอแนะนำให้ทราบถึงข้อมูลโรคติดต่อ อาการสำคัญ การป้องกันควบคุมโรคที่อาจจะเกิดในฤดูหนาวนี้ ดังต่อไปนี้


1.โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่


2.โรคปอดบวม


3.โรคหัด


4.โรคสุกใส


5.โรคมือ เท้า ปาก


6.โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก


เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ติดต่อกันผ่าน ละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกมาและสามารถแพร่กระจายเป็นวงกว้างในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ จึงต้องเฝ้าระวัง


นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการดื่มเหล้าแก้หนาว ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ผิดว่าเหล้าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย แก้หนาวได้ นักดื่มบางรายเชื่อว่าหากดื่มเหล้าแล้วไม่ต้องสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นก็ได้ เพราะเหล้าจะทำให้อุ่นอยู่แล้ว ซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าเป็นความเชื่อที่ผิด และเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ไม่ได้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายแต่ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย ใต้ผิวหนัง ซึ่งทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ การที่หลอดเลือดฝอยขยายตัวจะเป็นช่องทางให้ความร้อนในร่างกายระบายออกได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ซึ่งถ้าเมาจนหลับโดยไม่มีการทำให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ ก็อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ หรือหากนั่งดื่มเหล้าขณะผิงไฟด้วยก็อาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เสื้อผ้าผิวหนังพุพองจากความร้อน เปลวไฟ หรือไฟไหม้บ้านได้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการดื่มเหล้าแก้หนาว เพราะมีข่าวผู้เสียชีวิตจากความเชื่อดังกล่าวทุกปี


สำนักอนามัย กทม.จึงขอแนะนำให้ประชาชนระวังป้องกันโรคที่เกิดในช่วงฤดูหนาวดังนี้


1.รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความต้านทานโรค สวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น


 2.รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำที่สะอาด หรือน้ำต้มสุก น้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (เครื่องหมาย อย.) ทุกครั้ง รวมทั้งเลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาดไม่มีตะกอน ไม่ควรรับประทานน้ำแข็งที่ใช้แช่อาหารอื่น


3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง


4.ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและล้างมือให้สะอาดหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง


5.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อต่างๆ ผู้ป่วยควรอยู่บ้านไม่ควรเข้าไปในที่ชุมชน แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอ จาม


6.สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ กำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้อง และจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code