กทม.แก้ปัญหาสุนัขจรจัด

ที่มา :  มติชน


กทม.แก้ปัญหาสุนัขจรจัด thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม. กำหนดมาตรการ 3 ระยะ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.ศิวะ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข แถลงข่าวภายหลังประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่


นายทวีศักดิ์แถลงว่า กรณีถูกสุนัขทำร้าย สุนัขกัดจนประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.จึงมีความห่วงใย พร้อมสั่งการให้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสำนักงานเขต 50 เขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรมปศุสัตว์ ชมรมและเครือข่ายคนรักสัตว์ ฯลฯ นับเป็นการจัดประชุมครั้งแรกกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดร่วมกัน โดยปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสุนัขจรจัด ราว 140,000 ตัว


นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ในที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทาง แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น โดย กทม.จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดของ กทม.ตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน ก่อนนำเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสุนัขตามขั้นตอน และนำมาพักพิงยังศูนย์พักพิงสุนัข กทม.เขตประเวศ ซึ่งขณะนี้มีสุนัข 500 ตัว หากตัวใดไม่มีเจ้าของมารับ กทม.จะฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์ และนำไปพักพิงให้สัตว์ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่ศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี ปัจจุบันมีสุนัข 5,000 ตัว ส่วนระยะกลางและระยะยาว กทม.จะต้องพัฒนาศูนย์พักพิงที่มีอยู่ให้กลายเป็นศูนย์พักพิงครบวงจร จากนั้น จัดสร้างศูนย์พักพิงให้ครอบคลุมครบทั้ง 6 กลุ่มเขต และพิจารณาการทำศูนย์พักพิงสุนัขของชุมชน ตลอดจนให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกต่อประชาชน ทั้งนี้ กทม.สนับสนุนให้ประชาชนนำสุนัขมาทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสัตว์จัดทำบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์


"กทม.ได้จัดสรรงบ 200 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขเขตประเวศให้ต้นแบบศูนย์พักพิงสัตว์ โดยจะจัดสร้างคลินิกสัตวแพทย์ จัดโครงการหลากหลาย เช่น โครงการหาบ้านให้สุนัขและฝึกสุนัข ให้กลายเป็นศูนย์พักพิงอย่างครบวงจร คาดจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปลายปี 2561" นายทวีศักดิ์กล่าว


สำหรับผลการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 291,074 ตัว ผ่าตัดสุนัขทำหมันและแมว 26,615 ตัว จับสุนัขจรจัดตามร้องเรียน 6,092 ตัว เลี้ยงดูสุนัขจรจัด 5,320 ตัว โดยนำไปพักพิงที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ 431 ตัว และส่งไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 4,871 ตัว พร้อมทั้งฉีดไมโครชีพสุนัข 3,510 ตัว ปัจจุบันมีสุนัขที่ได้รับการจดทะเบียนหรือสุนัขมีเจ้าของรวม 104,335 ตัว โดยพบประชาชนนำสุนัขไปจดทะเบียนที่คลินิกสัตว์แพทย์เอกชนถึง 12,007 ตัว

Shares:
QR Code :
QR Code