กทม.เร่งแก้ปัญหา‘เอดส์’ค้นผู้ติดเชื้อรับยาต้านฯ

ที่มา : มติชนออนไลน์


 


กทม.เร่งมือแก้ปัญหา ‘เอดส์’ ค้นผู้ติดเชื้อรับยาต้านไวรัส thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เร่งมือแก้ปัญหา ‘เอดส์’ ค้นผู้ติดเชื้อรับยาต้านไวรัส ตั้งเป้าการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast Track Cities 90 : 90 : 90 ภายในปี 2563


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า คาดว่าในปี 2561 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2,086 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 1,151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และมีผู้เสียชีวิตในปี 2561 จำนวน 3,022 คน ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า ในปี 2560 มีผู้ที่รู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่จำนวน 67,087 คน ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ จำนวน 37,627 คน และตรวจพบปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000 copies/ml จำนวน 28,700 คน


“กทม.ได้ตั้งเป้าการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast Track Cities 90 : 90 : 90 ภายในปี 2563 ประกอบด้วย 90 แรกคือ ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้ว่าติดเชื้อ ปัจจุบันทำได้ร้อยละ 86 ส่วน 90 ที่สองคือ ร้อยละ 90 ของผู้ที่รู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันทำได้ร้อยละ 56 และ 90 ที่สามคือ ร้อยละ 90 ของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ ปัจจุบันทำได้ร้อยละ 76 จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าปัญหาของกทม.คือ ในสัดส่วนของ 90 ที่สอง ที่ยังดำเนินการได้น้อย ดังนั้นต้องประสานเครือข่ายและโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ช่วยค้นหาผู้ป่วยเข้ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อให้รู้ตัวเลขที่แท้จริงและได้รับยาต้านไวรัส ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ” นายทวีศักดิ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code