กทม.เฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่

ที่มา :  สยามรัฐ


กทม.เฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เฝ้าระวัง ไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.62 พบมีผู้ป่วยสะสม 23,812 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุ นับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปี 62 พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดเพิ่มสูงขึ้น และจากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกทม. ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.62 พบมีผู้ป่วยสะสม 23,812 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศไทย พบมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมกว่า70,382 ราย และเสียชีวิต 4 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5- 9 ปี สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดคือ เชียงใหม่ รองลงมา คือ กทม.


ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักอนามัย กทม.จึงดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนี้ 1.จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.กำหนดแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย สำนักการศึกษาสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 3.จัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว กรณีพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4.เผยแพร่สื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะตลอดจนส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กทม. โทร.0-2203 -2889

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ