กทม.เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก

ที่มา : ไทยโพสต์


กทม.เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก thaihealth


แฟ้มภาพ


"ผอ.สำนักอนามัย" เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด เด็กดับแล้ว 2 คลอด 8 มาตรการบรรเทาทุกข์


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่สะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2561 มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 19,768 ราย หรือเฉลี่ยสะสมเดือนละประมาณ 2,800 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3,858 ราย และเดือนกรกฎาคม จำนวน 3,422 ราย ขณะที่ภาพรวมของประเทศพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ถึง 79,912 ราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งประเทศแล้ว จำนวน 13 ราย โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีรายงานว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเด็กเล็ก 2 ราย อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 14 ปี หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคสมองพิการ โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อเอชไอวี กทม.กำหนดมาตรการแนวทางป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนและสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.การรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2.แจ้งเตือนการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เช่น สำนักการศึกษา สำนัก งานเขต ให้เน้นหลักการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียน

Shares:
QR Code :
QR Code