กทม.เข้มเฝ้าระวังไข้เลือดออก

ที่มา : เดลินิวส์


กทม.เข้มเฝ้าระวังไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


4 เดือนป่วย 1,500 เสียชีวิต 1 กทม.เข้มเฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยในเด็กมากสุด ช่วงอายุ 5 – 14 ปี


นายชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า  สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.- 27 เม.ย.2562  มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 1,550 ราย  เสียชีวิต 1ราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 5- 14 ปี สำนักอนามัยมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก  คือ 1.เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสี่ยงโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งบริเวณในบ้าน รอบบ้านพื้นที่รกร้างและสถานที่ที่มีคนจำนวนมากอยู่ร่วมกันเช่น โรงเรียน วัด สถานพยาบาลสถานประกอบการ เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้มียุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก  2.ประชาชนผู้ที่สงสัยโรคไข้เลือดออก/ผู้ป่วยมีการรายงานผู้ป่วยผ่านระบบรายงาน จากสถานพยาบาล1,070 แห่งทั่วกทม.มีการควบคุมโรคตามมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว  โดยบำบัดภาชนะเสี่ยงกำจัดยุงติดเชื้อตัวเต็มวัยในบ้านผู้ป่วยและครอบคลุมรัศมี 100เมตร รวมถึงให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ได้แก่ ให้ผู้ป่วยทายาป้องกันยุงกัดดูแลสุขภาพตนเองหากคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงมากกว่า2วันให้รีบไปพบแพทย์


นายชวินทร์   กล่าวต่ออีกว่า  นอกจากนั้นสำนักงานเขต 50เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งยังได้ร่วมกันรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายครอบคลุมพื้นที่ในกทม.อย่างต่อเนื่องในเดือนก.พ.  พ.ค.ส.ค. และพ.ย.62 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำลายสิ่งแวดล้อมเสี่ยงและให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน 4,067 ชุมชน  สถานศึกษา 1,547 แห่ง  ศาสนสถาน 452แห่ง  สถานพยาบาล 992แห่งและสถานประกอบการ 30,000- 40,000 แห่ง  โดยเฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและรายงานสถานการณ์ให้สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขทราบทุกสัปดาห์เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างน้อยวันละ2 ครั้ง   อีกทั้งสำรวจและบำบัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายครอบคลุม 50 เขตทุกเดือน  เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชนิดสายพันธุ์ของโรคไข้เลือดออกในแต่ละปีเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด

Shares:
QR Code :
QR Code