กทม.เข้มงวดมอ’ไซค์ซิ่งบนทางเท้า

ที่มา : แนวหน้า


กทม.เข้มงวดมอ’ไซค์ซิ่งบนทางเท้า thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ว่าฯกทม.กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า แก้ปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้งบนทางเท้าสาธารณะ และป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมแนวดิ่งสำนักเทศกิจเพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า การแก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้งบนทางเท้าสาธารณะ และป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมประชุมที่สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี


ในที่ประชุมรายงานการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ซึ่งได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว ทั้งสิ้น 488 จุด ผู้ค้า 11,805 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก 195 จุด ผู้ค้า 8,366 ราย โดยในเดือนธันวาคม 2561 ได้เสนอยกเลิกจุดผ่อนผันพื้นที่เขตพระโขนง 3 จุด ได้แก่ หน้าตลาดบางจาก, ปากซอยสุขุมวิท 101/1 และปากซอยสุขุมวิท 101 สำหรับป้ายโฆษณาที่ติดตั้งผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตได้จัดเก็บป้ายรวม 68,399 ป้าย แจ้งความดำเนินคดีรวม 47 ราย จับ-ปรับ 1,322 คดี เป็นเงินรวม 3,806,600 บาท


ส่วนโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตจับกุมรวม 12,284 ราย ดำเนินคดี 8,279 ราย ระหว่างดำเนินคดี 343 ราย ปรับเป็นเงิน 4,994,500 บาท ทั้งนี้ได้เสนอผู้ว่าฯกทม.เห็นชอบจุดกวดขันเพิ่มอีก 118 จุด ส่วนการแก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งบนทางเท้า จากการสำรวจเบื้องต้น 50 เขต ทางเท้า 475 แห่ง มีวินที่ตั้งบนเท้าที่สาธารณะที่มีความกว้างพอจะสามารถปาดเว้าเป็นที่จอดได้ 28 เขต ทางเท้า 309 แห่ง


รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าฯกทม.และดำเนินการจริงจัง พบว่าภาพรวมเป็นระเบียบมากขึ้น ปีนี้จะยังคงเข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะเป็นนโยบายหลักของผู้ว่าฯ ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง เช่นเรื่องป้าย ก็ให้นโยบายเขตไปปรับเป็นรายป้าย เชื่อว่าถ้าเราปรับอย่างจริงจัง ผู้กระทำความผิดต้องลดลงแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องทางเท้าเป็นนโยบายตรงสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้กทม.ดูเรื่องขับขี่บนทางเท้า ซึ่งกทม.ได้เรียกประชุมวินจักรยานยนต์รับจ้างทำความเข้าใจจากนี้ไปจะเข้มงวดจริงจัง และขอเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนที่ผ่านมาวิ่งกันบนทางเท้าจนเคยชินคิดว่าทำได้ปกติ ซึ่งทำไม่ได้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์คนเดินทางเท้า ส่วนค่าปรับขณะนี้ปรับ 1,000 บาททุกรายไม่ลด ห้ามอนุโลม หากยังมีผู้กระทำผิดอยู่มากก็คงต้องเพิ่มไปเรื่อยๆมีแนวโน้มจนถึงเพดาน 5,000 บาท

Shares:
QR Code :
QR Code