กทม.สั่งโรงเรียนคุมเข้ม อาหาร นม น้ำ ปลอดภัย

          นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557

 

/data/content/19604/cms/eklmowy34789.jpg

           โดยในที่ประชุมได้ติดตามแผนงานที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากพบปัญหาบ่อน้ำใต้ดินทรุด อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค จะส่งผลเจ็บป่วยต่อนักเรียนจำนวนมาก จึงให้ปรับเป็นระบบน้ำดื่มน้ำบนดินทั้งหมด นมที่นักเรียนดื่มเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ให้มีการควบคุมระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อรักษาคุณภาพของนมไม่ให้เน่าเสีย

          ด้านวัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภค ให้ซื้อจากแหล่งอาหารที่มีการรับรองอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งสุ่มตรวจความปลอดภัยของอาหารก่อนนำมาปรุงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับแม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัวที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งต้องตรวจสุขภาพอนามัยประจำปีเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code