กทม.-สสส.ชู‘ปังปอนด์ยุวทูต’

สร้างจิตสำนึก 3 ป.สู้ไข้หวัด 2009

 

          กทม. จับมือ สสส. และโรงพยาบาลกรุงเทพ เดินหน้าสร้างสุขอนามัยให้คนไทย พร้อมเปิดตัวโครงการ ปังปอนด์ยุวทูตวัยใส กับปฏิบัติการ ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด รวมพลังสู้หวัดตามหลัก 3 ป. โดยแต่งตั้ง ปังปอนด์ยุวทูตเป็นสื่อกลางเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้กับเยาวชนและประชาชน

 

          พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพคนกรุงเทพฯ ให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ และเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันหาแนวทาง ในการป้องกันเพื่อหยุดวัฏจักรของการแพร่ระบาดของการเกิดโรค จึงเป็นที่มาของโครงการ ปังปอนด์ยุวทูตวัยใสกับ ปฏิบัติการ ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด รวมพลังสู้หวัดขึ้นโครงการปังปอนด์ยุวทูตวัยใสฯ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัด 2009 อย่างจริงจัง ด้วยการใช้หลักปฏิบัติการ 3 ป.ซึ่งประกอบด้วย ป. ป้องกัน ล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของร่วมกัน เพื่อปิดการเดินทางของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ป. เปลี่ยนแปลง หมั่นกินผัก ผลไม้และหันมาออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง สุดท้ายคือ ป.ปลอดภัย พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ชุมชนแออัด หรือถ้าจำเป็นต้องไปควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากทุกคนนำไปปฏิบัติก็จะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์โรคดังกล่าวไปได้ด้วยดี

 

          นอกจากนี้ ยังนำตัวการ์ตูน ปังปอนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นยุวทูตวัยใส และเป็นตัวแทนเด็กไทยที่ห่วงใยสังคม ในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้เข้าใจง่ายขึ้น ในรูปแบบการ์ตูน แอนิเมชั่น ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของ เชื้อโรคว่าเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร การป้องกันไม่ให้ติดโรค วิธีการลดการแพร่กระจายของโรค รวมไปถึงการปฏิบัติตน ที่ถูกวิธีของผู้ติดเชื้อและผู้ไม่ติดเชื้อตาม แบบฉบับของปังปอนด์ที่ให้ความรู้ควบคู่ ไปกับความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กและเยาว ชนได้รับรู้วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างถูกวิธีอีกด้วย

 

          ด้านรศ.นพ.กำจร ตติยกวี อนุกรรม การควบคุม ป้องกัน และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 สนง. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.เล็งเห็นการปลูกฝังวินัยในการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง ควรเริ่มจากรากฐานของประเทศนั่นก็คือเยาวชน การมีวินัยในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่จะทำให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เท่านั้น แต่จะห่างจากโรคต่างๆที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

 

          โดยแผนงานในระยะแรกจะเร่งเดินหน้าให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนใน กทม. 50 โรงเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงโรค รู้ถึงวิธีป้องกันตนเอง รวมทั้งผลิตโฆษณาให้ความรู้ ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ความ ยาว 15 วินาที จำนวน 3 ตอน รวมทั้ง วีซีดีชุดความรู้ ความยาว 5 นาที จำนวน 4 ตอน เพลงปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด ความยาว 42 วินาที โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่ กทม. และ สสส. ดูแลอยู่ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ รวมไปถึงการทำกิจกรรมให้ความรู้ตามที่ชุมชนต่างๆ โดยสื่อทั้งหมดจะมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ซึ่งง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติทางด้าน น.พ. สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าว ว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันสำคัญจากภาคเอกชน ในการผลักดันปฏิบัติการ 3 ป. คือ ป้องกัน เปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ความปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนและคนไทยทุกคน ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ อย่าง ยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่องค์กรยึดมั่นมาโดยตลอด ซึ่งเราต้องส่งเสริมให้คนไทยดูแล สุขภาพด้วยการป้องกันก่อนเป็น ย่อมดีกว่าการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนและ ประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เพิ่มขึ้น ผมหวังว่าการรวมพลังสู้หวัด 2009 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเกราะให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแรงและปลอดภัย กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้ม ได้ดังเดิม ในเร็ววัน

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

 

Update 09-09-09

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

Shares:
QR Code :
QR Code