กทม.ดูแลความปลอดภัยงานลอยกระทง

ที่มา :  สปริงนิวส์


กทม.ดูแลความปลอดภัยงานลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ดูแลความปลอดภัยงานลอยกระทง-เปิดพื้นที่คลองโอ่งอ่างถึง 22 พ.ย. นี้


นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561 ที่เปิดมให้เข้าพื้นที่คลองโอ่งอ่างไปจนถึง 22 พ.ย. 2561 ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้าร่วมงานลอยกระทงที่จะจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคลองโอ่งอ่าง และใต้สะพานพระราม 8 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบ เพื่อให้งานลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่างมีความพร้อมและรัดกุมมากที่สุด ทั้งนี้ผู้ว่าฯ กทม.ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัยและการเตรียมการต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะหรือท่าเรือ ความเรียบร้อยของทางเดิน เป็นต้น รวมไปถึงแผนสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจอาวุธ สุรา และของมึนเมา ตลอดจนพลุและดอกไม้เพลิง เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานมีความปลอดภัยมากที่สุด


อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการป้องกันเด็กพลัดหลง โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมป้ายแท็กรัดข้อมือสำหรับให้ผู้ปกครองเขียนชื่อ ที่อยู่ อายุ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ปกครอง เพื่อจะได้สามารถติดต่อได้หากเกิดกรณีเด็กพลัดหลงภายในงาน โดยผู้ปกครองสามารถขอรับป้ายแท็กนี้ได้ที่จุดกองอำนวยการ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ทั้งที่คลองโอ่ง อ่าง และสะพานพระราม 8 นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ผู้ว่าฯกทม. ยังได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บกระทง และการรณรงค์ใช้กระทงจากธรรมชาติอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code