กทม.ขออำนาจจับ-ปรับกินเหล้าในที่ต้องห้าม

เจอจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนหอพักห้ามขาย

 

กทม.ขออำนาจจับ-ปรับกินเหล้าในที่ต้องห้าม 

นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัด กทม. เป็นประธานแถลงข่าวชาวกรุงเทพฯ ร่วมใจ ไม่ขาย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา โดยมีนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลง

 

นายสิทธิสัตย์ กล่าวว่า จากสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกปี 2550 พบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเนื่องจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์จะมีสติสัมปชัญญะลดลง ขาดความรอบคอบ ยั้งคิด จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงยังเป็นสาเหตุหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัว และอาชญากรรมอีกด้วย ซึ่งจากสถิติพบว่าเด็กอายุ 15 ปี เป็นกลุ่มเยาวชนที่ดื่มสุราครั้งแรกมากที่สุด ทั้งนี้ที่ผ่านมา กทม.ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม ขาย ดื่มเหล้า ห้ามเข้า สวนสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะของ กทม.ทั้ง 23 แห่ง เป็นสถานที่พักผ่อนดีรับความสุขกาย สบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลให้สถานที่ต่างๆ ที่กำหนด ได้แก่ วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษาและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามขาย และดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนหอพักห้ามขายเพียงอย่างเดียวซึ่งต้องขอความร่วมมือกับเจ้าของให้ช่วยดูแลให้เข้มงวด

 

ทั้งนี้คณะกรรมการ กทม.เตรียมเสนอในที่ประชุมใหญ่ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเขตมีอำนาจในการจับปรับตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวและเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั่วถึง

 

รองปลัด กทม. กล่าวต่อว่า และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กทม.ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอรับคำปรึกษาเพื่อบำบัดได้ที่ศูนย์ดูแลผู้ใช้แอลกอฮอล์ คลินิกยาเสพติด สังกัดสำนักอนามัยทั้ง 18 แห่ง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลตากสิน

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update:15-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code