กก.พัฒนาอนามัยฯ ผุดแผนป้องกันวัยโจ๋ตั้งครรภ์

 

ภายหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการต่อไปคือ การให้วัยรุ่นเข้าถึงวิธีการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่เพื่อช่วยป้องกันปัญหา และป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความไม่รู้

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ว่า ในที่ประชุมได้หารือเรื่องการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาทิ สอนเด็กไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งหากทำได้จะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ขณะนี้มีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว และสังคมที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการต่อไปคือการให้วัยรุ่นเข้าถึงวิธีคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ รวมทั้งเป็นการป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ ซึ่งไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ แต่จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหา ขณะเดียวกัน ต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคมเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อน ที่จะทำต่อไปคือการส่งเสริมความรู้ในการคุมกำเนิด และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน

นพ.ประดิษฐกล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ประชุมได้เสนอตั้งคณะทำงานจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ บูรณาการการทำงาน เพื่อหาทางออกใน 2 ประเด็นคือ การสร้างความเข้าใจและยอมรับในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมไทยยังไม่เปิดกว้างและยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งหากสังคมยอมรับและร่วมมือกัน ภาครัฐก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งเรื่องการเข้าถึงการคุมกำเนิดและให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นผู้ดูแล

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code