กกต.ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วงเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และการเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 15.00 น. นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีประกาศห้ามจำหน่ายสุรา ของมึนเมาในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

– เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน – เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

– เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม – เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนด “การกระทำต้องห้าม” ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามมาตรา 155 ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีดังกล่าวใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code