Why We Sleep นอนเปลี่ยนชีวิต

featured

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape จัดงานเสวนา Why We Sleep : นอนเปลี่ยนชีวิต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การนอนพักผ่อนที่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RlVgWf

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ