Trust Food Good Truck อาหารเจปลอดเคมี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


Trust Food Good Truck อาหารเจปลอดเคมี thaihealth


สสส. เปิด “คาราวานอาหารปลอดสารเคมี” Trust Food Good Truck ตลาดอาหารปลอดสารเคลื่อนที่จานด่วน ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในช่วงเทศกาลเจ


เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 ที่ลานเพลินสเตชั่น สวนเพลินมาร์เก็ต พระราม4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “คาราวานอาหารปลอดสารเคมี”(Trust Food Good Truck) โดยนพ.ไพโรจน์ เสาน่วมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า อาหารปลอดสารเคมี คือ อาหารที่เลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารจากเกษตรวิถีอินทรีย์ เนื่องจากปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบัน Trust Food Good Truck อาหารเจปลอดเคมี thaihealthจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า มีการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร ทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และอื่นๆ ในปี 2558 สูงถึง 149,546ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 19,326ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปริมาณการนำเข้าในปี2557 จำนวน 147,375ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 2,171ตัน ในการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า 1 ใน 3 ของเกษตรกรมีความไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีเกษตร และปริมาณสารพิษตกค้างที่สูงย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง


นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า กระแสการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีจึงเป็นที่ตื่นตัวในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านไม่นิยมทำอาหารด้วยตนเอง จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนงานจัดคาราวานอาหารปลอดสารเคมีเพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองต่อความเร่งรีบของวิถีชีวิตคนเมือง โดยเป็นแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย และยังเป็นการสนับสนุนผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สวนผักคนเมือง กินเปลี่ยนโลก ไทยแพน ตลาดสีเขียว เครือข่ายเกษตรอินทรีย์คลองจินดา และ ผักสดนิยมรักษ์ รวมถึงกลุ่มผู้ที่ผันตัวจากผู้บริโภคมาเป็นผู้จำหน่าย อาทิ งานไม้ งานฝีมือ และงานศิลป์ รวมกว่า40ร้านค้า ซึ่งคาราวานอาหารปลอดสารเคมี จะมีขึ้นในวันที่30ก.ย. และ1-2ต.ค.นี้ ที่ลานเพลินสเตชั่น พระราม4


Trust Food Good Truck อาหารเจปลอดเคมี thaihealthTrust Food Good Truck อาหารเจปลอดเคมี thaihealth


นายยุทธนา เจริญชัย ผู้รับผิดชอบโครงการคาราวานอาหารปลอดสารเคมี กล่าวว่า เนื่องจากตลาดอาหารรถเคลื่อนที่ หรือ Food Truck ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มชีวิตคนเมือง แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นตลาดอาหารจานด่วน ประเภท เบอร์เกอร์ สเต๊ก แซนด์วิช เครื่องดื่มชา กาแฟ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จึงเป็นตัวจุดประกายในการนำเสนออาหารอินทรีย์หรืออาหารคลีนในรูปแบบอาหารจานด่วน สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในคาราวานปลอดสารเคมีจะเป็นตลาดนัดอาหารปลอดสารและนิทรรศการให้ความรู้ โดยให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี และกิจกรรมสาธิตต่างๆ อาทิ เมนูข้าวยำผักสมุนไพร เมนูเจ จิ๋ว แจ๋ว รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “รู้อยู่อย่างไรในวิถีคนเมือง” และ “กินคลีน กินกรีน กินเจ” เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในช่วงเทศกาลกินเจนี้ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของขบวนคาราวานอาหารปลอดสารเคมีได้อย่างต่อเนื่องที่ Face book : Trust Food Good Truck

Shares:
QR Code :
QR Code