“Thailand Health & Wellness” ถนนสายสุขภาพ เพื่อความผาสุกของชีวิต

“thailand health & wellness” ถนนสายสุขภาพ เพื่อความผาสุกของชีวิต

งานสำหรับคนรักสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี thailand health & wellness 2012 ผนึกกำลัง ภาครัฐและเอกชน นำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมสุขศึกษาพละศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ปตท. globetrade ltd พร้อมผู้ประกอบการ สร้างถนนสายสุขภาพ รวบรวมกิจกรรม และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนทุกวัยเพื่อคนไทยทุกคน พร้อมชูแนวคิด “เติมพลังสดใส พลังความคิด พลังปัญญา เพื่อความผาสุกของชีวิต”

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุลผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “สำหรับงาน thailand health & wellness เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ให้อยู่ดี มีสุข ตลอดจนสร้างพลังขับเคลื่อนทางสังคม โดยได้ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสรรค์กิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ให้คนไทยมีความผาสุขของชีวิต ตามแนวคิดของงาน คือ “เติมพลังสดใส พลังความคิด พลังปัญญา เพื่อความผาสุกของชีวิต”

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษมรศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคม สุขศึกษาพละศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท) กล่าวว่า “ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยเกิดความเครียดจากเรื่องต่างๆ ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน สภาวะแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งความเครียดเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว และความเครียดนี่เองที่ส่งผลกระทบต่อมายังร่างกายและจิตใจ และเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งคนเราบางครั้งเป็นคนสร้างโรคขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัว แต่พอมารู้อีกทีก็สายเกินไป ซึ่งในงาน thailand health & wellness 2012 เรามีคำตอบให้ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการดูแลและรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและใจ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ”

คุณสุณิธิ เปล่งศรีงาม ผู้จัดงาน thailand health & wellness กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในงาน thailand health & wellness 2012 ที่ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 255 นี้ ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น ภายในงานได้แบ่งออกเป็นด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

ส่วนที่ 2 health station พบกับ สาระสุขภาพ ที่ได้รวบรวมเรื่องราวการดูแลสุขภาพจากศรีษะจรดปลายเท้า การเริ่มต้นใหม่ให้ชีวิต (new start) สุขภาพดีเหมือนเกิดใหม่ ชมนวัตกรรมทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ พร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันมะเร็ง โรคนอนกรน ป้องกันโรคบนหนังศรีษะ ผมร่วง หัวล้าน เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ตรวจความดันตา โรคภูมิแพ้ หอบ หืด นิ้วล็อค กระดูก เข่า อาการปวดเรื้อรัง นำโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รวบรวมแพทย์จากหลากหลายสาขามาไว้คอยบริการ อาทิ คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด, คลินิกโรคเบาหวาน, คลินิกโรคกระดูกและข้อ, สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 4 วัน

“thailand health & wellness” ถนนสายสุขภาพ เพื่อความผาสุกของชีวิต

ส่วนที่ 3 wellness สร้างความผาสุกของชีวิต กับแนวคิดการสร้าง healthy lifestyle ที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเอง สู่ครอบครัวและสังคม พบกับ wellness event ซึ่งประกอบด้วย think well-ฝึกจิตให้คิดดี แนวคิดยืดอายุ ซึ่งมุ่งเน้นการคิดดี นำไปสู่การมีอารมณ์ดี สะท้อนถึงสุขภาพจิตที่ดี โดยการมีสุขภาพจิตที่ดี ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข รวมทั้งการส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพใจ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกาย เพื่อยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น, be fit-ออกกำลังกายสลายโรค ดูดี อ่อนวัย ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการออกกำลังกายเปรียบเสมือนการใช้ยาบำรุงรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และป้องกันโรคร้ายต่างๆได้ และeat right-อิ่ม อย่างสมดุลย์ ใส่ใจสุขภาพด้วยการสร้างนิสัยในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษ อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายมากมาย

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่มาพร้อมทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง อาทิ กิจกรรมจากแขกรับเชิญ celeb ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ กิจกรรมเสวนา บรรยายพิเศษ กิจกรรมการสาธิตต่างๆ และอาหารสุขภาพนานาชนิด ทั้ง functional food, organic food, food supplement และ herb ที่รวบรวมมาให้ชมและชิมตลอดงานทั้ง 4 วัน” คุณสุณิธิ กล่าว

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจให้กับตัวเอง ร่วมไขความลับเรื่องสุขภาพได้ในงาน thailand health & wellness 2012 เติมพลังสดใส พลังความคิด พลังปัญญา เพื่อความผาสุกของชีวิต งานเดียวที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพคุ้มและครบประโยชน์ทั้งครอบครัว ได้ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 627 9038 หรือ www.thailandhealthandwellness.com

ที่มา: เว็บไซต์ไทยแลนด์เฮลท์แอนเวลเน็ตดอทคอม

Shares:
QR Code :
QR Code