ThaiHealth Inno Award ปีที่ 5

CPM_0028

 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในกิจกรรม Innovation Camp การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Inno Award ปีที่ 5 เริ่มตั้งแต่ปี 2560 และนับเป็นปีที่ 2 ของการผลักดันให้เป็นรางวัลระดับชาติ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผลงานที่ชนะ กิจกรรม Innovation Camp จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ สู่การต่อยอดงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น และได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป/Startup และ ภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อยกระดับให้ผลงานนวัตกรรมนำไปใช้ได้จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=306930

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ