Thai Health Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


 “รมช.สาธิต” ชู "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" สสส. ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal หวังผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศเคร่งครัด เน้นมาตรฐาน ปลอดภัย เตรียมพร้อมรับกระแสวิ่ง กลับมาคึกคัก


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2020" ครั้งที่ 9 (Thai Health Day Run 2020) ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life)  ครั้งที่ 9 ที่ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 19 ปี ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันยกระดับการจัดงานวิ่ง โดยจำลองมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีมาตรการอย่างเข้มงวด และส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศ และนักวิ่งเตรียมพร้อมร่างกายลงสู่สนามโดยคำนึงถึงบริบทชีวิตวิถีใหม่ ฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ Back to Thailand running boom ให้กลับมาอีกครั้ง


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ซึ่งกิจกรรม Thai Health Day Run 2020 ครั้งที่ 9 ระยะทาง 5 กิโลเมตรนี้ นับเป็นการจำลองสนามมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นนวัตกรรมที่สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ช่วยสร้างค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพให้แก่คนไทย ตั้งเป้าเป็นตัวอย่างการนำใช้มาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่งานวิ่งอื่น ๆ โดยแนวทางมาตรฐาน และมาตรการการจัดกิจกรรม ที่พัฒนาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การลงทะเบียน การเตรียมสถานที่ มาตรการคัดกรอง การเตรียมตัวนักวิ่ง การสวมหน้ากากอนามัย การแสดงตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ เวลาปล่อยตัว การรักษาระยะห่าง การจัดการน้ำและอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


“จากสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงจากร้อยละ 74.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 55 การจัดงาน Thai Health Day Run 2020 จะเป็นการปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำลองการจัดงานที่มีการนำใช้มาตรฐานนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้จัดกิจกรรมและนักวิ่งต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยสร้างค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้แก่คนไทยมีสุขภาวะวิถีใหม่” ดร.สุปรีดา กล่าว


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


สำหรับการจำลองมาตรการจัดงานวิ่งในรูปแบบ New Normal นี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 ดร.แดเนียล เคอร์เตช ผู้แทนองค์การอนามัยโลก คณะกรรมการกองทุน สสส. ผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายสุขภาพ


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth


ThaiHealth Day Run 2020 ต้นแบบสนามวิ่งยุค New Normal thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code