talkaboutsex : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ web content 1 ตำแหน่ง

โครงการเว็บไซต์ http://talkaboutsex.thaihealth.or.th ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ web content 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี

มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ใช้โปรแกรม photoshop, microsoft office ได้เป็นอย่างดี

สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู่งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานเป็นทีมได้

เวลาในการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤศจิกายน 2553

*** โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมกับจดหมายสมัครงานด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

[email protected]

หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

979-116-120 อาคารเอสเอ็ม ทาวน์เวอร์ ชั้น 23

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

(ติดโรงพยาบาลพญาไท 2 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-0671 ต่อ 11

ที่มา : talkaboutsex เปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ

update 08-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code