Swiss cheese model ตั้ง 5 ด่าน สร้างเกราะป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


Swiss cheese model  ตั้ง 5 ด่าน สร้างเกราะป้องกันโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อิงแนวคิด ‘Swiss cheese model’ นำมาใช้ดำเนินการ ตั้ง 5 ด่านสำคัญ สร้างเกราะป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่การล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และระบายอากาศภายในบ้าน


นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การนำ Swiss cheese model มาใช้ในการลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 นั้น ได้รับการดัดแปลงโดย Ian M. Mackay นักไวรัสวิทยาในออสเตรเลีย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากทั่วโลกยกย่องว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มองเห็นภาพว่าแต่ละคนสามารถช่วยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างไร โดย Mackay ได้รวมเอาชีส 7 ชิ้น เพื่อลดปัญหาการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้แก่ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) การระบายอากาศภายในอาคาร (Ventilation) การสวมหน้ากากอนามัย (Wearing mask) การล้างมือ (Hand hygiene) การทดสอบอย่างรวดเร็ว (Fast testing) การติดตามการสัมผัส (Contact tracing) และการทำความสะอาดพื้นผิว (Surface cleaning) เป็นการรวมกันของวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการติดต่อหรือการแพร่กระจาย


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้มีการนำ Swiss cheese model มาใช้เป็นแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้เน้นย้ำใน 5 ประเด็นหลักเพื่อสร้างเกราะป้องกัน 5 ด่านด้วยกันคือ  ด่านที่ 1 :  ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนกินอาหาร  ด่านที่ 2 : หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ไม่ป่วยให้สวมหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน  ด่านที่ 3 : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ด่านที่ 4 :  ทำความสะอาดบ้าน พื้น บริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วมให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และด่านที่ 5 :  ดูแลให้มีการระบายอากาศภายในบ้าน เปิดประตู หน้าต่างให้ได้รับแสงแดดธรรมชาติส่องทั่วถึงภายในบ้านอย่างน้อยวันละครั้ง


“ทั้งนี้ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นกว่าหลาย ๆ ประเทศ แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับทุกสถานประกอบการและผู้ให้บริการ กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักดูแลผู้ให้บริการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสโดยเฉพาะห้องส้วม และต้องมีการสื่อสารให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐที่จะสร้างความปลอดภัยได้ในระยะยาว” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code