STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 


STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ thaihealth


แฟ้มภาพ


STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ หนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัว


สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสไปเที่ยวชมงาน "สังคมสุขใจ" ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จัดโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ สนับสนุนโดยททท. กรมการค้าภายใน มิตรผล เซ็นทรัล สสส. และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมจัด ภายในงานมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งของกินของใช้ให้เลือกมากมาย และยังมีการเสวนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ จากที่กะจะไปชมๆ ชิลๆ ก็กลับเป็นว่าได้ของติดตัวมาเยอะแยะ ทั้งของที่จับต้องได้ เช่น สินค้าสารพัด และของที่จับต้องไม่ได้ เช่น แนวคิด กลับบ้านมาไม่เท่าไรก็ได้รับข้อมูล Top 10 Foods Concept Trends for 2018 โดย Culinary Forecast Report ส่งมาจากผู้ใหญ่ในแวดวงการตลาด


รายละเอียด 10 ข้อ มีอะไรบ้าง เดี๋ยวชวนคิดต่อในอาทิตย์ถัดไป แต่ที่อยากจะบอกเล่ากันก่อนคือ ทั้ง 10 ข้อนั้นล้วนตอกย้ำให้เห็นโอกาสสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่าน่าจะมีการขยายตัวได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สัปดาห์นี้เลยอยากชวนกันมามองในมุม Startup ดูว่าจะเข้าไปมีบทบาทเชื่อมโยงอย่างไรได้บ้าง


STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ thaihealth


จากการศึกษาเบื้องต้นพบโอกาสเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ Agritech Startup สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ เช่น ที่พบใช้ในการนำข้อมูลมาสร้างโมเดลคาดการณ์ (Predictive model) ซึ่งช่วยให้กำหนดระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ย หรือที่ควรหาสารชีวภาพมาช่วยป้องกันแมลง รวมไปถึงการคำนวณปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมจากความสามารถวิเคราะห์ประเมินคุณภาพดิน น้ำ หรืออากาศ ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงและยังทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากขึ้น


ถัดมาเป็นพื้นที่โอกาสที่กลางน้ำ ได้แก่ บทบาท Startup ในการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยจะพบในหลายประเทศเกิด Startup ในรูปแบบ Online Platform ทั้งในรูป Online Shop หรือที่เป็น Marketplace รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ โดยบวกพ่วงกับบริการจัดส่ง


นอกจากนั้นในหลายกรณียังส่งเสริมให้ผู้ซื้อวางแผนสั่งล่วงหน้า และ Startup ไปช่วยทำการจัดหา (Procurement) ให้ เป็นการช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า ลดความเสี่ยงในการลงทุนและตอบโจทย์ลูกค้าได้พร้อมๆกัน


STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ thaihealth


อีกข้อสังเกตที่พบคือหมวดสินค้าที่ขายในปัจจุบันมีการขยายตัวออกจากหมวดของกินไปสู่หมวดของใช้ เช่นสินค้ากลุ่ม Beauty & Wellness ทั้งนี้ เพราะออร์แกนิคเริ่มกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์หรือวิถีในการดำรงชีวิต เช่นการให้คำปรึกษา Wellbeing advice (ตัวอย่างจากStartupในอินเดียชื่อ Joybynature) เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะควบคู่กันไปกับการซื้อหาสินค้ามาใช้ นับเป็นการพัฒนาตลาดให้ไปสู่ความยั่งยืน


สุดท้ายมาที่บริเวณปลายน้ำมากๆ ด้วยความสนใจของผู้บริโภคที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจ Startup กลุ่มที่ทำหน้าที่สื่อสารการตลาด ในอดีตพบการเติบโตของสื่อดั้งเดิม เช่น รายการทีวี หรือนิตยสารในหมวด Health & Wellbeing และเลยต่อมาถึงเรื่องอาหาร เช่น Food Channel ต่างๆ


ปัจจุบันคนบริโภคสื่อในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ จึงเกิดเป็นโอกาสธุรกิจ Media Startup ซึ่งในหมวดอาหารอินทรีย์มีเนื้อหา(Content)ที่คนสนใจไล่ตั้งแต่เรื่องแหล่งวัตถุดิบ การทำเกษตรกรรม ชีวิตของเกษตรกร และมีการทำ Content Marketing เรื่องเล่าจากภูมิปัญญาต่างๆ ที่ทำให้อาหารอินทรีย์มีมิติที่ลุ่มลึกขึ้น กระทั่งการเดินทางของอาหารอินทรีย์ก็มีการพูดถึงเยอะ เช่นที่พบ From Farm to Table เป็นต้น


Content Marketing เหล่านี้นอกจากเป็นช่องทางสร้างรายได้กับ Startup ที่เชื่อมต่อได้กับการตลาดของพันธมิตรธุรกิจรายต่างๆ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนได้บริโภคข้อมูลข่าวสาร สัมผัสประสบการณ์ และมีความตื่นตัวสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จนอาจเกิดเป็นกลุ่มก้อนของ Active Consumers ที่พร้อมจะทำมากกว่าบทบาทของผู้บริโภคทั่วไป เช่นเข้ามามีส่วนช่วย validate ความน่าเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) หรือมาร่วมสร้างผลผลิตในลักษณะใหม่ๆ เกิดเป็นโอกาส Startup อีกประเภทที่มาส่งเสริมนวัตกรรมกระบวนการผลิต


STARTUP กับการไปสู่สังคมสุขใจ thaihealth


อย่างกลุ่มทำเรื่อง Urban Farming เพื่อแปลงพื้นที่ในเมืองให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก มีพบกระจายตัวอยู่มากในฝั่งยุโรป หรือเมืองไทยเราเองก็มี เช่น โครงการสวนผักคนเมือง


การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริโภคอาหารอินทรีย์ยังคงสร้างพื้นที่โอกาสใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รอเพียง Startupที่เล็งเห็นคุณค่าของการสร้างธุรกิจที่ได้เกื้อกูลกันให้สิ่งแวดล้อมดี คนมีสุขภาพดี เกษตรกรและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้เข้ามาร่วมผลักดันให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตต่อไป ปัจจุบันยังพบการเชื่อมต่อข้ามอุตสาหกรรม เช่น Organic Tourism ที่ททท.และอีกหลายหน่วยงานกำลังช่วยกันผลักดันอยู่ด้วย ไว้มีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังต่อค่ะ


'Agritech Stsrtup สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกษตรอินทรีย์มีโอกาสเติบโต'

Shares:
QR Code :
QR Code