SOS ค่ายบ่มใจ

ความน่ากลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคม ทำให้เยาวชนที่ขาดสติและรู้ไม่เท่าทันตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอ เช่น กรณีของเด็กสาวที่ขึ้นไปเต้นเปลือยอย่างเมามันในช่วงสงกรานต์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงการขาดการยั้งคิด จึงลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ

sos ค่ายบ่มใจกรณีนี้ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า อาจเพราะขาดสติ หรือสภาวะแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กสาวแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น แต่เมื่อผิดพลั้งไปแล้ว สังคมไม่ควรกระหน่ำซ้ำเติม

“เสถียรธรรมสถานพร้อมอ้าแขนรับทุกๆ คน ที่เคยทุกข์หรือยังทุกข์ มาร่วมปลดความมืดมนทางจิตใจ เพื่อแสวงหาความสุขแบบจีรัง” แม่ชีศันสนีย์ 

 กdกกกกกกกกกกกล่าวเพราะต้องการให้เยาวชนเติบโตมาในสังคมอย่างแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เสถียรธรรมสถาน จึงได้กำเนิดค่าย sos หรือ speed of spirituality ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะเยาวชนโดยไม่แบ่งแยกชาติ ศาสนาเพศ หรือวัย ให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเสริมสร้างจิตใจ และมีจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมโลกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

sos ค่ายบ่มใจ

รูปแบบการอบรมคือพยายามทำให้เด็กๆ ได้เข้าถึงการบรรลุธรรม หรือการกระทำดีด้วยการรู้จักให้ ให้ด้วยความสุขที่จะให้ และมีจิตบริสุทธิ์ที่ได้ทำ ส่วนกิจกรรมจะเป็นการผลิตสื่อเด่นๆ ที่สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล 8 สื่อ คือ หนังสั้นและศิลปะภาพถ่าย, รายการทีวี, ธรรมด๊า…ธรรมแด๊นซ์, ละครหลังฉาก,คนธรรม..ทำเพลง, คนธรรมเบื้องหน้า (mc/พิธีกร), ธรรมออนไลน์ และนิตยสารธรรมสวัสดี

sos ค่ายบ่มใจ

“เราดำเนินงานด้านนี้อย่างเป็นสเต็ป กระทั่งการจัดค่ายครั้งที่ 8 ต่างก็ได้คนที่ได้เคยเข้าร่วมจากครั้งแรกมาเป็นพี่ต้นน้ำ หรือคนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่บ่มน้องๆ รุ่นใหม่รุ่นนี้ที่เข้ามาทำกิจกรรมถึง 300 คน ได้ฝึกเรียนรู้จากฐานการผลิตสื่อที่เขาถนัดและสนใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พิไลวรรณ บุญล้น, ผุสชา โทณะวณิก, ธเนส สุขวัฒน์, ศิรินุช เพ็ชรอุไร และอีกหลายชีวิตร่วมสร้างสรรค์ที่พร้อมแบ่งปันเพื่อทำให้พวกน้องๆ ได้สังผัสและรู้สึกถึงการมีต้นแบบที่ดีมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัส กล้าที่จะอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นอยุติธรรมในสังคม sos จึงเป็นเมล็ดพันที่กำลังเติบโตและให้ร่มเงากับสังคม”

เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม เมื่อต้นเดือนพฤษกาคม ที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานจึงได้พาน้องๆ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางไปยัง ชุมชนบ้านเก้ากอ ต.พรหงส์ อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อร่วมโครงการ “เสียงร้องที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ”

sos ค่ายบ่มใจ

“เรากำลังขับเคลื่อนความเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่พร้อมแตกหน่อออกใบ เพื่อก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอย่างคนมีคุณภาพ เพราะการมีกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง รับรู้ความเป็นจริงของสังคม ขณะเดียวกันก็พร้อมสร้างประโยชน์กลับสู่สังคมอย่างรู้จักการให้ ให้เพื่อความสงบสุขและความรักของคนในประเทศ และขยายสู่สังคมโลกต่อไป” แม่ชี สรุป

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code