"SOOK Travel" ตอน "สุขกาย สุขใจ ด้วยวิถีภูมิปัญญาชาวเกาะเกิด"

featured

ภาพบรรยากาศ “SOOK Travel” ตอน “สุขกาย สุขใจ ด้วยวิถีภูมิปัญญาชาวเกาะเกิด” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Shares:
QR Code :
QR Code