SOOK Design Contest Food Fit for Fun รอบชิงชนะเลิศ

featured

เมื่อวันที่ 08 พฤษจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (สกส.) จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสุขภาวะที่เหมาะแก่การวางจำหน่าย ภายใต้หัวข้อ “sook Design contest” : food fit for fun เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดกว่า 180 คน คัดเลือก 30 ทีมเพื่ออบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีเพียง10 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละทีมต้องนำเสนอผลงานต้นแบบต่อคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DeIDyC

Shares:
QR Code :
QR Code