R.I.P Concert

featured

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีกิจกรรมร่วมสนุกกับนิทรรศการดื่ม…ดับ โดยภายในงานมีกิจกรรมความบันเทิงจากวง Yes’sir Days. Project Love Pill 2 และ วง Cocktail เพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ “The R.I.P. คอนเสิร์ต เยาวชนไทย ไร้แอลกอฮอลล์”

Shares:
QR Code :
QR Code