“Organic Way” มาสเตอร์พีซแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากเพจ SOOK“ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way” มาสเตอร์พีซแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สสส. แนะนำช่องทางออกของคนเมืองเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กับแหล่งเรียน


หนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่สุดของคนไทยในปัจจุบันคือเรื่อง "อาหาร" เพราะนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว สิ่งแวดล้อมและสังคมก็ล้วนได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน และ "เรา" ในฐานะ "ผู้บริโภค" ที่เป็นห่วงโซ่สุดท้ายของระบบควรทำอย่างไรดี เมื่อการรับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต แต่ด้วยราคาและความสะดวกในการเลือกซื้ออาหารคุณภาพในปัจจุบันแล้ว กลับไม่เอื้อให้คนส่วนใหญ่สามารถเลือกสรรมารับประทานได้ โดยเฉพาะ "คนเมือง" ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสถานะผู้รับซื้ออาหารผ่านพ่อค้าคนกลางและแหล่งผลิตภายนอก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผักและเนื้อสัตว์ที่เจือปนไปด้วยสารเคมี …ในวันนี้มีคนเมืองกลุ่มหนึ่งได้ออกมายืนหยัดและแสดงทางออกของปัญหาให้เห็นแล้วว่า จริง ๆ แล้วเราสามารถเลือกสรรวัตถุดิบออร์แกนิคและเป็นผู้ผลิตอาหารคุณภาพได้เช่นกัน


"ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way" เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อท้าทายแนวความคิดของคนเมืองส่วนใหญ่ที่มักคิดว่า เมืองหลวงแห่งนี้จะปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานได้อย่างไร… โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการปลูกผัก ซึ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและคำนึงถึงปัจจัยความเป็นคนเมือง เช่น ใช้เวลาน้อย ปลูกในพื้นที่จำกัด เติมเต็มองค์ความรู้แบบกระชับและเข้าใจง่าย และเสริมพลังในการปลูกผักที่ใคร ๆ ก็สามารถลงมือทำ


ด้วยแนวคิดที่ท้าทายและเป็นการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อประชาชน ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดกิจกรรมดีๆ อย่าง "SOOK Travel" (กิจกรรมท่องเที่ยวยังแหล่งเรียนรู้) ตอน "ตะลุยสวนชวนทำครัว 2 : 1 : 1 ที่ Organic Way" ขึ้น เพื่อพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป 45 ท่าน ไปเปิดโลกการเรียนรู้มุมมองใหม่ของการปลูกผักสำหรับคนเมืองที่ "ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way" ผ่านกิจกรรมสุดสนุก มากมาย อาทิ การเรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมต่อมื้อที่ 2 : 1 : 1 และการปรุงที่เหมาะสมต่อวันด้วยอัตราส่วน 6 : 6 : 1 ลงมือทำกิจกรรมสนุก ๆ ด้วยการตะลุยสวนเก็บผักปลอดสารพิษมาทำอาหารกลางวันด้วยกัน เรียนรู้เทคนิคการปลูกถั่วงอกและต้นอ่อนทานตะวันที่ออกแบบมาให้ง่ายทั้งวิธีการปลูกและการดูแล นอกจากนั้นยังมีการสอนวิธีการปรุงดินโดยใช้เศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกลับไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำวันได้ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ปลูกต้นไชยาและเพาะต้นอ่อนทานตะวันเพื่อนำกลับไปดูแลต่อที่บ้านทุกคนอีกด้วย


หลังกิจกรรมจบแล้ว ผู้เข้าร่วมหลายคนต่างเดินทางกลับบ้านด้วยความรู้และความประทับใจ โดย "คุณปู" วราพร รักอู่ กล่าวว่า "เมื่อก่อนไม่ชอบการทำกับข้าวเลย เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยาก และไม่รู้จะเริ่มยังไง แต่พอได้มาร่วมกิจกรรมแล้ว รู้สึกชอบทำกับข้าวมาก ต่อไปจะทำกินเองตลอดเพราะรู้แล้วว่าไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใช้แต่วัตถุดิบดี ๆ และปลอดสารพิษได้อีกด้วย"


และ "คุณวี" วีรพร ตันชัชวาล เล่าว่า "ชอบกิจกรรมปรุงดินมาก เพราะนอกจากจะได้ดินดี ๆ ไปปลูกต้นไม้แล้ว ยังนำวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวันไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง ที่สำคัญไม่คิดว่าในเมืองหลวงจะสามารถปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิดขนาดนี้"


 

Shares:
QR Code :
QR Code