One Day Camp : สานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก

สสส. จัดกิจกรรม one day camp : สานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก ครั้งที่ 1 ให้ครอบครัวร่วมทำกิจกรรมวันหยุดอย่างมีความสุข

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จัดกิจกรรม one day camp : สานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี โดยนำครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อมกว่า 10 ครอบครัว ร่วมกิจกรรม อาทิ การขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ การนำเศษอาหารไปทำปุ๋ย การนำของเหลือใช้ไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ และการบรรยายพิเศษจาก นางสาวฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์ วิทยากรจากธนาคารขยะออมทรัพย์รวมมิตร 2011 แนะนำความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้เข้าใจความสำคัญของขยะแต่ละชนิด และการสร้างระเบียบวินัย ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการมีวินัยออมทรัพย์ผ่านขยะรีไซเคิล ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมที่ สสส.จัดให้ และอยากให้จัดกิจกรรมอีก เพราะได้รับความรู้และยังมีความสุขที่ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในวันหยุด

สำหรับเป็นการบรรยายเชิงปฎิบัติ ในการนำของเหลือใช้มาเสริมเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการคิดและออกแบบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องงาน eco design จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คำแนะนำ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org/

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ