New Normal ที่กำลังพูดถึงกัน คือขนบธรรมเนียมตั้งแต่อดีตบรรพบุรุษเราสามัคคีเกื้อกูลกัน โดยใช้พิธีกรรมลงแขก เอามื้อสามัคคี หรือพิธีกรรมทางการเกษตรอื่นๆ เป็นตัวเชื่อม

จำนวนดาวน์โหลด : 0 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code