music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงข้อกังวลถึงการจัดกิจกรรม music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกรณีการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีที่ลานด้านหลังตลาดจตุจักรลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559


ด้วยทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญถึงแนวทางในการลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเป็นกลุ่มเครือข่ายที่รวบรวมข้อมูลผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อการสร้างนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชน


music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


จากกรณีข่าวของการจัดกิจกรรม music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ได้สร้างความกังวลใจให้กับกลุ่มเครือข่ายจากกรณีความสูญเสียและผลกระทบหลังจากการจัดกิจกรรม music marketing ซึ่งทำให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันในวงกว้างกว่า 100 คนนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติและหลังจากการจัดงานมีกลุ่มเด็กและเยาวชนขับมอเตอร์ไซค์กว่า 60 คัน สร้างความโกลาหลในพื้นที่ตัวเมืองลำพูน ซึ่งทางเครือข่ายยังไม่เห็นความรับผิดชอบจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบเเต่อย่างใด


นายวรากร ใจยา ตัวเเทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เเละสารเสพติด จ.เชียงใหม่ เล่าว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าที่ผ่านมามีการใช้กิจกรรม music marketing sport marketing และ event marketing ซึ่งมีกิจกรรมลักษณะในพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงการจัดกิจกรรม event ขนาดเล็กใน ร้านอาหาร ผับ บาร์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นข้อกังวลของเครือข่ายว่าจะนำไปสู่การดื่มที่หนักของกลุ่มเด็กและเยาวชนและอาจจะเกิดผลกระทบในหลายมิติอาทิอุบัติเหตุความรุนแรงการทะเลาะวิวาทรวมไปถึงการสูญเสียค่าใช้จ่าย


music marketing ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


ซึ่งเครือข่ายเยาวชนอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการให้อนุญาตในการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม โดยละเว้นการใช้พื้นที่ของส่วนราชการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การขายสุราให้เป็นไปตามเวลาที่สามารถจำหน่ายได้ รวมไปถึงการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบหลังจากการจัดกิจกรรม


ทางเครือข่ายเชื่อว่าในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลากหลายรูปแบบ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายรวมไปถึงมีมาตรการรองรับหากมีการจัดงาน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาและมีกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวนมาก เพื่อหวังลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นการลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ