MOU 55 หน่วยงานกล้าทำดี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


MOU 55 หน่วยงานกล้าทำดี thaihealth


ภาพประวัติศาสตร์ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ "ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 55 องค์กร ร่วมกันจรดปากกาลงนาม MOU รณรงค์ลดปัญหาด้านการจราจรให้กับประเทศไทย 


ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 ถนนวิกาวดีรังสิต เป็นสถานที่จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน 55 หน่วยงานภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม ทุกองค์กรที่เห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกันแสดงพลัง "ประชารัฐร่วมใจ..ปลอดภัยทุกเส้นทาง"พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ประธานที่ปรึกษาโครงการถนนคนดี ให้เกียรติร่วมงานการรวมพลังรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับพนักงานภายในองค์กร และส่งต่อไปยังทุกคนของประเทศ


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน "ประชารัฐร่วมใจ..ปลอดภัยทุกเส้นทาง" มี เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต หัวหน้าคณะทำงานย่อยประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม โครงการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าคณะทำงานภาคประชาสังคม วิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน เป็นคีย์แมนสำคัญที่ดึงพลังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชารัฐเพื่อสังคมรวม 55 องค์กร พร้อมใจกันลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุของไทย สร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมหาศาลแต่ละปี


ศรีญาภา หุตวณิช เนาวรัตน์ ศัพทะนาวิน ทำหน้าที่พิธีกร พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม "ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ภายในห้องประชุม ส่วนบริเวณทางเข้าห้องประชุม จิรันธนิน เลามาสุวพันธ์ และปิณฑิรา บุญปฏิมากร ทำหน้าที่พิธีกรแนะนำทุกบูธที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ


MOU 55 หน่วยงานกล้าทำดี thaihealth


โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม เป็นความร่วมมือของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง ปตท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคเอกชน บริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันบางจาก จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กลุ่มมิตรผล กลุ่มบริษัทน้ำตาลตะวันออก ภาคประชาสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิร่วมกตัญญู อรัญ โตทวด ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภาคสังคม ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ


ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เครือสหพัฒน์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของหน่วยงานและผู้รับจ้างขนส่ง สร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ แนวปฏิบัติด้านการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัวเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสู่สังคมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรภายในและต่อสังคม


ภาพยนตร์สั้น VTR ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก หรือ 1 ล้านคน/ปี หรือ 25 วินาทีเสียชีวิต 1 คน หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 40 คน/วัน มูลค่าความสูญเสีย 160 ล้านบาท ดังนั้นในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนไม่ทำตามกฎ ถนนมีจุดเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง องค์การอนามัยโลกชื่นชมภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง แต่การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มข้น ขับขี่ปลอดภัย มีสติ มีวินัย มีน้ำใจ อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย บริษัทกลางฯ 1791 หยุดรถให้คนข้ามถนน ให้ทางกับเพื่อนร่วมทาง


ละครรณรงค์เฉพาะกิจเธียเตอร์ สนับสนุนโดย สสส. "สิ่งสำคัญ" โดยผู้กำกับและนักแสดงอาสาทั้งหมด โครงของท่อน้ำนำมาต่อกันเป็นโครงสี่เหลี่ยมผูกด้วยผ้าสีขาวพลิ้ว 4 ด้าน สมมติว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นพาหนะของครอบครัวพ่อแม่ลูก ตัวละครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพูด "ผมจะทำให้ดีที่สุด ทำให้เต็มที่ ผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวัง ผมคือเสาหลักของครอบครัว พ่อแม่ เพื่อนร่วมงานที่เป็นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว เวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม" ตะโกนเรียกลูก "ลูกแต่งตัวเสร็จหรือยัง? ไปเลยเดี๋ยวสาย เวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เวลาไม่เคยหมุนย้อนหลังกลับ การที่ได้อยู่กับคนที่เรารักคือสิ่งสำคัญที่สุด เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผม ผมถึงต้องทำทุกอย่างให้ตรงเวลา" ในขณะที่ภริยาเตือนว่า "ช่วยขับรถช้าๆ หน่อยได้ไหม? ขับรถปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะ" "ขับรถช้าก็ไปไม่ทันรับลูก คุณก็เห็นว่ามันปาดหน้าผมไปก่อน" รถชนกันดังโครมใหญ่…" ผมเคยคิดว่าเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ในความเป็นจริง ชีวิตและความปลอดภัยนั่นต่างหากคือสิ่งสำคัญยิ่งกว่า ถ้าผมทำตามกฎสักนิด ผมคงมีเวลาอยู่กับครอบครัวของผมได้นานกว่านี้"


ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินรับเชิญ ร้องเพลงเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนนื่องจากต้องเดินทางบ่อยครั้งจึงมีคนขับรถประจำตัว 2 คนสลับกัน ไม่ดื่มเหล้าเป็นวิสัย "ไม่ว่าจะขับช้าหรือขับเร็วพิสูจน์แล้วว่าถึงที่หมายใกล้เคียงกัน" ทั้งนี้บนเวทีนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาสั้นของ สสส. ปตท. ที่กำลังออกอากาศในขณะนี้ "พวกเรายังไม่อยากตาย" พร้อมกับยกมือขอชีวิตผู้หญิงเมาที่กำลังขับรถ พร้อมข้อความ "ขอชีวิตกับคนเมา เปล่าประโยชน์" "ดื่มแล้วขับ ฉันเป็นฆาตกร" "ลดเร็ว ลดเสี่ยง ขับรถมีสติ" "รัดเข็มขัดนิรภัย"


MOU 55 หน่วยงานกล้าทำดี thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าคณะทำงานภาคประชาสังคม กล่าวว่า ยินดีที่มีวันนี้ ได้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดทำ CSR ประชารัฐสร้างพลังร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของประเทศ โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่จะร่วมมือกันทำงานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทั้งนี้รวมถึงภาคเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำกิจกรรมเพื่อสังคม


นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะคีย์แมนสำคัญโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ งานนี้จำเป็นต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบยั่งยืน ห้ามคนเมาขับรถ โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะมีตัวบทกฎหมายอยู่แล้ว "ผมขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะทุกเทศกาล เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต เราจะทำให้กฎหมายเป็นเพียงแผ่นกระดาษไม่ได้ ต้องมีการติดตั้งกล้องบนรถ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เราต้องทำให้ประชาชนมาเป็นพวกเราให้เป็นจริงให้ได้ในทางปฏิบัติด้วย"


เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยที่มีสถิติเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนถึงความรุนแรงและความสูญเสียของอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงปลุกจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว องค์กรและทุกภาคส่วน โดย ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยให้กลับมาสู่ท้องถนนของเมืองไทย


ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้ ปตท. จัดแคมเปญรณรงค์ "3 ดี 20 ไม่ ปลอดภัยถึงบ้าน" ชี้ให้เห็นถึง 20 สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด รวมทั้งจัดทำ TVC ชุด "สิ้นหวัง" เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความตระหนักรู้ของผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนให้เห็นถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทาง ผู้ใช้รถร่วมตรวจเช็กเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์ฟรี 25 รายการ ที่ปั๊ม ปตท. 59 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ฟรี 24 รายการ ที่ PTT Fit Auto 26 แห่ง ตรวจเช็กมาตรฐานความปลอดภัย 15 ขั้นตอน ที่ศูนย์บริการ Pro Check 57 แห่ง


คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภาคสังคม ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ อดีตนายกสมาคมน้ำตาล กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาล เราครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 70% แต่ผู้ผลิตน้ำตาลใหญ่ที่สุดในประเทศคือกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง ธุรกิจอ้อยและน้ำตาลจะมีจำนวนรถบรรทุกที่ขนส่งอ้อยเป็นจำนวนมาก มีเครือข่ายผู้ประกอบการในอาเซียนที่จะมีส่วนร่วมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย


อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า บริษัทกวดขันพนักงานต้องมีวินัยในขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายจราจรกำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น หากพนักงานคนใดฝ่าฝืนจะมีการตักเตือนและพิจารณาดูความประพฤติและลงโทษ ขณะนี้มีพนักงานจำนวน 1.8 หมื่นคน ผู้จำหน่าย 1.7 หมื่นคน ขณะนี้ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครองตลาดเป็นอันดับ 1 จำนวน 70% ยามาฮ่าอันดับ 2 จำนวน 15% และอันดับ 3 ซูซูกิ 12% ฯลฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าที่บูธนี้มีหมวกกันน็อกใหญ่ที่สุดโชว์พร้อมข้อความสังคมหัวแข็ง ปฏิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก


บริษัท กลางผู้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รวบรวมสถิติ Thai RSC ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนปี 2559 มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้สิทธิจำนวน 339,603 ราย เสียชีวิต 10,417 ราย บาดเจ็บ 328,809 รายค่าเรียกสิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันรถยนต์ เสียชีวิตได้เงินสูงสุด 3 แสนบาท บาดเจ็บสูงสุด 8 หมื่นบาท ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดคือ กทม. ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ระยอง นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สกลนคร พร้อมกันนี้ยังได้แจกแผนที่ทางหลวงบริการด้วยความใส่ใจ สร้างความปลอดภัยบนทางหลวง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน


สสปท. 4 ความปลอดภัยพร้อมปฏิบัติ พร้อมเดินทาง 90 ลดความเร็ว ไม่ใจร้อน ไม่ประมาท เพิ่มความระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เช็กพาหนะ สภาพรถต้องพร้อม เบรก ยาง เครื่องยนต์ ช่วงล่าง เซฟตี้ หมวกกันน็อก/เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ฉุกเฉิน มีจิตสำนึก เมาไม่ขับ มีน้ำใจ ขับรถอย่างมีมารยาท


อนึ่ง บริเวณด้านหน้าของ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ มีศาลพระพรหมให้ทุกคนเข้ามากราบไหว้ พร้อมคาถาบูชาพระพรหม โอม พรหมเณ นะมะ เมตตา-สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีสุข กรุณา-สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีทุกข์ มุทิตา-ยินดีในการบุญ อุเบกขา-วางเฉยในบาป

Shares:
QR Code :
QR Code