MOU องค์กรดำเนินงานขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ

featured

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายณัฏฐชัย อักษารดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “องค์กรดำเนินงานขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/IInwvN

Shares:
QR Code :
QR Code