MOU พัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะ ศักยภาพบุคลากร

IMG_6448

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=267433

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ