Learning Together Issue : 10

featured

Learning Together ฉบับที่ 10 ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนรอยสังคมไทยกับระบบสุขภาพที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ แนวคิดร่วมสมัยแห่ง “การสร้างเสริมสุขภาพ” เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างมากมาย
(ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้)

Shares:
QR Code :
QR Code