Incubation for Aging Society Demo Day 2022 ปั้นนวัตกร พัฒนานวัตกรรมช่วยผู้สูงอายุดิจิทัล เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ไม่หวังกำไร

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สร้างนวัตกรรม เปลี่ยนอนาคตสังคมสูงวัย สานพลัง ยังแฮปปี้ – NIA จัดโครงการ ‘Incubation for Aging Society Demo Day 2022’ ปี 2 ดึงธุรกิจเพื่อสังคม ปั้นนวัตกร โชว์ศักยภาพพัฒนานวัตกรรมช่วยผู้สูงอายุดิจิทัล เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ไม่หวังกำไร

                    เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ยังแฮปปี้ สังคมความสุขของคนวัยเก๋า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดงาน ‘Incubation for Aging Society Demo Day 2022’ ขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตเพื่อสังคมสูงวัย ปีที่ 2 ที่ YoungHappy Space ชั้น 2 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า โครงการ ‘Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย (Incubation & Acceleration Program) ปีที่ 2 มีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และรองรับสังคมสูงวัย สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเป็นนวัตกร (Innovator) ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ได้มีไอเดียใหม่ๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์สังคมสูงวัยให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่หวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง โครงการนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สสส. ที่ต้องการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย และส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ หลังพบว่าไทยมีผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 20% ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าอีกไม่ถึง 20 ปี จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสูงสุด” (Super – aged society) เพราะจะมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 30% ของประชากรทั้งหมด การมีนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาสังคมสูงวัยได้จริง จะช่วยสร้างสังคมที่ตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่มได้

                    นางภรณี กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์สังคมสูงวัยที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีนโยบาย แนวทาง มาตรการต่างๆ จากภาครัฐออกมารองรับ และการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ และนวัตกรหน้าใหม่พัฒนานวัตกรรมออกมา และพัฒนาเป็นผลงานที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และรองรับสังคมสูงวัยได้อย่างเหมาะสม

                    เป้าหมายการสนับสนุนของ สสส. เน้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสำหรับรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับสังคมสูงวัย โดยพัฒนากลุ่มนวัตกรที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ มีนวัตกรรมพร้อมต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 5-10 กลุ่ม โดยคัดเลือกจากผู้ผ่านการอบรมและนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปี2 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ สสส. ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม พร้อมและจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและเตรียมกระบวนการสร้างเครือข่ายของผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัยให้เกิดเป็นรูปธรรม

                    นายธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง YoungHappy กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตเพื่อสังคมสูงวัย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 ทีม ทุกทีมผ่านการอบรมหลักสูตร  Incubation Program ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ จากนั้นจึงเข้าสู่การคัดเลือก 15 ทีม ผ่านเข้ารอบ Acceleration Program เพื่ออบรมและให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น จนเหลือ 5 ทีมสุดท้าย ที่ได้รับการสนับสนุน ต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมจาก สสส. ปลุกกระแสขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องในไทย โดยมีทุนสนับสนุน 200,000 บาท/ทีม ผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และกลุ่มนวัตกร ที่ต้องการสร้างสังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ โดยการเปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ท่ามกลางกระแสดิจิทัล

                    นายธนากร กล่าวต่อว่า 5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1.Arm rehealth อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพรยางค์ส่วนบน 2.ERTIGO แอปพลิเคชันแนะนำท่าทางยืดเหยียด/กายภาพบำบัด/เคลื่อนไหวร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ 3.Foniq แพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการช่วยฝึกการออกเสียงสำหรับผู้มีปัญหาด้านการสื่อสารจากปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง 4.IQMED Innovation เกมสำหรับป้องกันอาการสมองเสื่อม5.Joy Ride บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอแทนลูกหลาน โดยทั้งหมดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ และกระบวนการให้คำแนะนำในการพัฒนาเป็นระยะ และนำเสนอผลงานในวัน demo day จากนั้นพัฒนางานต่อจนเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 65  โดยผลงานที่พัฒนาต่อ ทาง NIA และ young happy ได้หารือร่วมกับ 5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ในการเข้ากระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอดธุรกิจจาก NIA ในงบประมาณปี 2566 ซึ่งทั้ง 5 ทีมอยู่ในหลักเกณฑ์ ทั้งนี้อยู่ที่ความสมัครใจในการรับทุนจาก NIA ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code