How to อ่านหนังสือภาพให้สนุกและมีชีวิตชีวา

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                   การอ่านเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยพัฒนาการทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก และเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข การอ่านหนังสือให้เด็กสนใจ พ่อแม่อาจต้องมีกลวิธีเพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กรู้สึกสนุกและชื่นชอบการอ่าน จะมีวิธีไหนบ้าง มาดูกัน

  1. อ่านชื่อเรื่อง อ่านชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาด อย่างชัดถ้อยชัดคำ ฝึกให้เด็กเกิดความเคยชินในการอ่านหนังสือ เปิดโอกาสให้เด็กได้ดูภาพเต็มตา
  2. การจับหรือการถือหนังสือ ผู้อ่านสามารถจับหรือถือหนังสือได้ตามความถนัด มือของผู้อ่านจะต้องไม่บดบังภาพในหนังสือ เพราะทุกภาพในหนังสือเด็กล้วนมีความหมาย
  3. ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง จำเรื่องราวให้ได้ อ่านอย่างมีจังหวะ ออกเสียงตามอารมณ์ของถ้อยคำ
  4. เคลื่อนไหวหนังสืออย่างเป็นธรรมชาติบ้างก็ได้ ผู้อ่านสามารถขยับหนังสือโยกไปมาเบา ๆ ให้ดูคล้ายกับเรือกำลังลอยในทะเล สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่อ่าน ชวนให้เด็กสนุกกับการอ่านมากขึ้น
Shares:
QR Code :
QR Code