Healthy Book ขยายฐานการอ่านในวิถีดิจิตอลไลฟ์

ในยุคที่ดิจิตอลก้าวไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตจึงต้องมีความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ และนับว่าอุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องมือ IT เหล่านี้ได้เข้ามามีอิทธิพลเคียงคู่กับสื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุ โทรทัศน์ สิ่อสิ่งพิมพ์ จำพวกวารสาร นิตยสาร และหนังสือ


Healthy Book ขยายฐานการอ่านในวิถีดิจิตอลไลฟ์ thaihealthHealthy Book ขยายฐานการอ่านในวิถีดิจิตอลไลฟ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


จากผลสำรวจการอ่านของคนไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า คนไทยอ่านผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์แท็บเล็ตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีเพียง 0.3% เพิ่มเป็น 1.8% ในปี 2556 แม้จะดูเหมือนเป็นปริมาณที่น้อยนิด แต่อัตราการเติบโตนั้นสูงถึง 6 เท่าตัวในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ปี ส่วนการอ่านทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า ขณะที่การอ่านจากหนังสือหรือกระดาษลดลงเพียงเล็กน้อย ชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์ไอทีมิได้ส่งผลกระทบต่อการอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษแต่อย่างใด แต่มีแนวโน้มที่คนจะอ่านผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งที่เป็นหนังสือกระดาษ อุปกรณ์ไอที และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


โดยที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ผลิตสื่อองค์ความรู้สุขภาวะหลากรูปแบบ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วีซีดี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะ


ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ เล็งเห็นว่า การเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขยายองค์ความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้สะดวกและกว้างขึ้น จึงจัด กิจกรรม "เครือข่ายสร้างปัญญา" ในรูปแบบกระเป๋า Healthy Book อ่านเพื่อสุขภาพดี ขึ้น รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันกับพันธมิตรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้


นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ เครือข่ายสร้างปัญญา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สสส. โดยมุ่งเสริมทักษะชีวิต สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้านสุขภาวะแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ ปัญญา และสังคม) ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการสร้างHealthy Book ขยายฐานการอ่านในวิถีดิจิตอลไลฟ์ thaihealthเครือข่ายระหว่างห้องสมุด ให้ทราบถึงความต้องการของห้องสมุดที่นอกเหนือจากหนังสือ ซึ่งห้องสมุดยังอยากได้องค์ความรู้ในการต่อยอดขยายผล ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ สสส. อยากเห็นสื่อดีๆ เผยแพร่ไปในสังคมเป็นวงกว้าง จึงพยายามรวบรวมสื่อจากทุกสำนักเผยแพร่ออกไป แปลงออกมาเป็นนิทรรศการสื่อโปสเตอร์ ขณะเดียวก็มีหนังสือที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทำ หรือภาคีเครือข่ายทำอยู่แล้ว บางเล่มนำมาปรับปรุงใหม่ให้มีความน่าอ่าน สวยงาม เป็นการ์ตูน ซึ่งในกระเป๋าจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพยืนพื้นและเปลี่ยนตามโอกาส โดยทาง สสส.จะจัดส่งหนังสือและสื่อต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสุขภาวะไปยังองค์กรอื่นๆ ในอนาคต


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เล่าถึงการสร้างเครือข่ายสร้างปัญญาว่าได้ผลิตสื่อบรรจุหนังสือดีในกระเป๋าเดินทาง ทำหน้าที่เสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่เรียกว่า Healthy Book มอบให้กับเครือข่ายห้องสมุด จำนวน 30 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ


โดยหนังสือ/สื่อของ สสส.ที่จัดลงในกระเป๋า "Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี" ได้แก่ Club Fat Day ศาลาคนอ้วน, โรคาฮาเฮ, ยิ่งอ้วนยิ่งรวย, ชีวิตใหม่ ไร้พุง (ทั้งสองเล่ม), รักไร้ควัน, ดื่ม…ดับ, His & Her, พยาธิตัวเล็กฯ, ชุมชนน่าอยู่, Wish, แอลกอฮอล์ในมุมมองระบาดฯ, เครื่องมือสร้างปัญญาฯ, คู่มือบ้านใจดี, ชีวิตดีๆ มีได้ทุกวัน, สุขโขไทย, SEX, Universal Design, โปสเตอร์โรคอ้วนลงพุง, CD สื่อโฆษณาลดพุง และ CD 10 Years Social MarketingHealthy Book ขยายฐานการอ่านในวิถีดิจิตอลไลฟ์ thaihealth


ขณะที่ ป้าอุ้ม-ปราณี รัตนาไกรศรี ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนครอบครัวร่มเกล้า หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามารับกระเป๋า Healthy Book เผยว่า เมื่อก่อนประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว ชุมชนของเรามีปัญหาค่อนข้างมาก เป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯ เราจึงอยากทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อที่จะดึงเด็กให้ออกมาจากวังวนยาเสพติด เลยเลือกที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เพราะการอ่านให้อะไรกับเราเยอะ


โดยเริ่มต้นทำวิทยุชุมชน แต่ติดที่เด็กอ่านหนังสือไม่ออก ทำสคริปต์ไม่ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบใช้รถเข็นเคลื่อนที่ขนหนังสือไปให้เด็กในชุมชนต่างๆ เป็นที่รู้จักในนามห้องสมุดสีเหลือง คนในชุมชนมองว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัย พ่อแม่พาลูกมาอยู่กับหนังสือแล้วไปทำงานได้อย่างสบายใจ จนปัจจุบันนี้ขยายเป็นตลาดนัดสัญจร โดยใช้อาสาสมัครในชุมชนทำงานกับเด็กๆ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการอ่าน และให้ความรู้ เกิดเป็นทักษะการดำเนินชีวิตที่พึงประสงค์ของสังคมมากยิ่งขึ้น


ผู้สนใจและอยากเป็นเครือข่ายสร้างปัญญากับทางศูนย์เรียนรู้ฯ สสส. สามารถติดต่อขอรับหนังสือ/สื่อเข้ามาได้ทาง www.thaihealthcenter.org หรือ facebook.com/SOOKcenter สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-1731-8270 (09.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ