“HAC Camp” พัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

featured

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge :HAC2) ครั้งที่ 2 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับ Google ประเทศไทย Google Developer Group(GDG) บริษัทซัมซุงประเทศไทย และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาแอปพลิเคชั่นเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเปิดโอกาสนักพัฒนาได้ใช้ทักษะในการสร้างสรรค์สังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/0TMDpI

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ