30 มิถุนายน 2024

Time

4:30 am - 7:30 am
แชร์

The ICONiC Run Fest Thailand Series 2024

(ร่าง) กำหนดการ

The ICONiC Run Fest Thailand Series 2024

เทศกาลเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

04.30 น. ลงทะเบียน
05.00 น. กิจกรรม Warm Up
05.30 น. ปล่อยตัว นักวิ่งระยะ 10 กม.
05.50 น. ปล่อยตัว นักวิ่งระยะ 5 กม.
07.00 น. กิจกรรม “รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ ประจำจังหวัด “The Iconic Run Photo”
QR Code :
QR Code