17 มิถุนายน 2022

Time

3:00 pm - 5:00 pm
ณ ร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom
แชร์

Cyberbullying ระรานออนไลน์ หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณ

กำหนดการ
Cyberbullying ระรานออนไลน์ หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ออนไลน์ผ่าน Zoom
15.00 – 17.00 น.     สัมมนา Cyberbullying ระรานออนไลน์ หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณ โดย
• คุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
• รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
• คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
• คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนดีแทค
• คุณโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชน
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
QR Code :
QR Code