18 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ตึกเอสเอ็ม

09.00 – 12.00 น. บทบาทของ Health Psychology และ Behavioral Science ในสถานบริการสุขภาพ ศาสตร์และศิลป์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเภสัชกร

โดย

• ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

• ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

อดีตหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• นพ. เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

 

QR Code :
QR Code