04 สิงหาคม 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าว SOUL CONNECT FEST 2023 “มหกรรมพบเพื่อนใจ”

กำหนดการ

แถลงข่าว SOUL CONNECT FEST 2023 “มหกรรมพบเพื่อนใจ”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.00 – 10.10 น. พิธีกร (แคน อติรุจ กิตติพัฒนะ) กล่าวทักทาย

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.10 – 10.25 น. นำเข้าสู่การแถลงข่าวด้วย กิจกรรมอ่านไพ่มู รู้จักชีวิต ดูแลจิตใจ

โดย วารีแห่งใจ

10.25 – 11.05 น. เสวนา – แถลงข่าวการจัดกิจกรรม งาน “Soul Connect Fest” โดย

• คุณญาณี รัชต์บริรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

• ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา

• คุณจารุปภา วะสี

ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

• นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สมช.)

11.05 – 11.35 น. สาธิตกิจกรรม Mandala Art กับเซเลบสุดพิเศษ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส

นำกิจกรรมโดย ครูทราย – ภัทรา อุ้มสิน

11.35 – 12.00 น. พิธีกรกล่าวสรุป และถ่ายภาพร่วมกัน

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code