03 พฤศจิกายน 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

แถลงข่าว เปิดตัวเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม” และการร่วมพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบ

กำหนดการ

งานแถลงข่าว เปิดตัวเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

“เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม” และการร่วมพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน
14.00 – 16.00 น. • นำเสนอที่มาของโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ และเปิดตัวแคมเปญ ร่วมพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นเหตุ

• ความร่วมมือจาก กทม. และเครือข่าย เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมฯ สำนักงานเขต วินมอเตอร์ไซต์ ผู้ใช้รถใช้ถนนสาทร รวมถึงตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

• ตอบคำถามผู้สื่อข่าว และถ่ายภาพร่วมกัน

 

QR Code :
QR Code