03 เมษายน 2024

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567”

กำหนดการ

แถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567”

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

ณ วัดพุทธปัญญา (ข้างกระทรวงสาธารณสุข) นนทบุรี

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดสปอตวิดีโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
13.35 น. • พิธีกรกล่าวต้อนรับ

โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

• พิธีถวายสังฆทานพระ/ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้ร่วมงาน

• การแสดงรำ 4 ภาค สงกรานต์วิถีไทย

14.00 น. พิธีการแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567”

ผู้ร่วมแถลงข่าว

• สสส. กับการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

• นโยบายและมาตรการคุมเข้ม-เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

โดย นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

• การส่งเสริมสงกรานต์วิถีไทย Soft Power แบบไทยสร้างความประทับใจสู่ระดับโลก

โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

• มาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทย-ต่างชาติ ฉลองสงกรานต์แบบปลอดภัย

โดย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์

โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

• ถ่ายภาพร่วมกัน

14.50 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code