04 เมษายน 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

กำหนดการ

แถลงข่าว สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

ณ  วัดพุทธปัญญา (ข้างกระทรวงสาธารณสุข) ตำบลบางเขน  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

13.00 น. ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียน

ไลฟ์สดบรรยากาศการจัดงานผ่าน face book  สคอ.

13.30 น. เปิดสปอตวีดิโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

การแสดงกลองยาว ชุด สืบสานความเป็นไทย เพื่อสงกรานต์ที่ปลอดภัย

13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
14.00 น. พิธีการแถลงข่าว  “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ  กรึ่มๆ ก็ถึงตาย ”

ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

สสส.กับการสร้างสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันอุบัติทางถนน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สืบสานประเพณีไทย ลดละเลิกน้ำเมา-ลดอุบัติเหตุ    

โดย  พระมหาทวี  โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล    

โดย  นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

14.45 น. – ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

– กิมมิคเปิดงาน

– ถ่ายภาพหมู่บนเวทีร่วมกัน

– ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code