23 ธันวาคม 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

กำหนดการ

แถลงข่าว “ ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง จ.นนทบุรี

13.00 น. ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดสปอตวีดิโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
14.00 น. พิธีการแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

• สสส.กับการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

โดย นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

• กฎหมายใหม่ เตือน “ดื่มแล้วขับ” ทำผิดซ้ำโทษแรงกว่าเดิม

โดย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

14.40 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code