21 ธันวาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

กำหนดการแถลงข่าว

ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

09.00 น. ลงทะเบียนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
10.00 น. การแถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน

ผู้ร่วมแถลงข่าว

– อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

– การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

– การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– มาตรการป้องกัน ดื่มแล้วขับ

โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค

– การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ของ สสส.

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

11.30 น. สื่อมวลชนซักถาม
11.45 น. ชมนิทรรศการ
12.00 น. จบการแถลงข่าว

 

QR Code :
QR Code