16 พฤศจิกายน 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “การจัดงานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม”

กำหนดการ

แถลงข่าว “การจัดงานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.35 น. ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ กล่าวต้อนรับ
10.35 – 10.40 น. นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดงาน
10.40 – 11.50 น. แถลงข่าว เรื่อง การจัดงานครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวถึง ความสำเร็จตลอด 10 ปี ในการจัดตั้งเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กับโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์การลดบริโภคเค็ม

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายกรมควบคุมโรคตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา (ผู้แทนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร) กล่าวถึง นโยบายและผลงานการรขับเคลื่อนการลดบริโภคโซเดียมของ กทม. และการทำงานร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย กล่าวถึง ความสำเร็จและแสดงความยินดีกับประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และกิจกรรมในงานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

น.อ.หญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวถึง กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และความร่วมมือกับบุคคลและผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียมในประเทศไทย

11.50 น. – 12.00 น. – พิธีมอบโล่รางวัล 10 Years Lowsalt Awards สาขา ละครส่งเสริมการลดบริโภคโซเดียม

– พิธีมอบโล่รางวัล 10 Year Lowsalt Awards สาขา ร้านอาหารเค็มน้อย อร่อยได้

– พิธีมอบโล่รางวัล 10 Year Lowsalt Awards สาขา ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียม

โดย นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ถ่ายภาพร่วมกัน

• ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

 

QR Code :
QR Code